Planleggingsdager barnehageåret 2012/2013 KLIKK HER!

Da er 4 av 5 planleggingsdager bestemt. Dagene blir brukt til kurs, planlegging av året og evaluering av oss selv. Det er nyttig for oss å møtes hele personalgruppen. Det er noe vi ikke har mulighet til i løpet av hverdagen ellers. Den siste planleggingsdagen har vi felles med flere private barnehager i midtre og ytre bydel.