Klekking pågår!

Da er klekking i gang! Vi er ennå noen egg som ikke har klekket.