Foreldremøte med tema barns psykiske helse.

Foreldremøte med tema! Anne Hilde Lystad kommer på årets temamøte for foresatte og vil snakke om hvordan vi som voksne kan være med å bedre barns psykiske helse. Vi ønsker foresatte hjertelig velkommen 20.mars kl. 19.30.

Foreldrekveld om barns psykiske helse