Vedtekter

Barnehagen har to vedtekter. En for Samvirke Barnas Hage Larsgården SA og en for barnehagen Barnas Hage Larsgården.